Använd vår erfarenhet och förmåga att bli bättre på

Affärsutveckling — Nya Kunder/Marknader/Partners

Marknads- och affärsinformation

Relationship Management — Ta hand om och utveckla affärskontakterna med era kunder, partners och leverantörer.

Vi skapar nya affärsmöjligheter för er i Sverige och internationellt!
   

 

 

 

 
Salén Business Consulting © 2011